Šetříme Vaše náklady za energie výstavbou fotovoltaických elektráren.

Fotovoltaika

Úvodní stránkaFotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

  • Energetické zařízení, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Tvoří ji fotovoltaické panely, střídač a baterie. Na fotovoltaický panel dopadá sluneční světlo, panel vytvoří stejnosměrný elektrický proud a střídač ho převede na střídavé napětí, vhodné pro běžné síťové spotřebiče tj. 230 V. Baterie nejsou nutnou součástí elektrárny, ale jsou dobře využitelné pro budovy, jenž mají vyšší spotřebu odpoledne a večer, kdy sluneční svit je nižší. Při nadbytku vyrobené energie, se energie ukládá do baterie pro pozdější použití nebo se také může prodávat do sítě ve formě přetoků. Díky bateriím budete mít dostatek energie i na místech, kde není zavedena elektřina, např. na chatě.
  • Výhodou fotovoltaické elektrárny je vysoká živostnost solárních panelů. V současné době lze na fotovoltaickou elektrárnu získat dotace a se současnými cenami za elektřinu můžete počítat s návratností vstupních nákladů přibližně do 5 let.

Prvky fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické panely tvoří fotovoltaické články, které jsou navzájem propojené. Panely jsou z přední strany kryté odolným sklem, zasazeném obvykle v hliníkovém rámu a na zadní straně je plastová fólie a konektor k propojení s dalšími prvky elektrárny.

Nejrozšířenější typ panelu je krystalický panel (fotovoltaický panel s krystalickými články), je tvořený obvykle z 60 nebo 72 článků z krystalického křemíku.

Typy panelů:

Monokrystalické panely – jsou vysoce účinné při ideálních podmínkách, ale mají pomalejší rozběh výroby elektřiny

Polykrystalické panely – mají rovnoměrný výkon, ale o něco menší účinnost než monokrystalické panely

Amorfní panely – mají vyšší citlivost při nižší intenzitě slunečního záření, ale také mají výrazně menší účinnost

Součástí panelu je tzv. String – řetězec sériově propojených článků. Sériovým propojením se dosáhne potřebného napětí.

Dalším prvkem elektrárny je rozvaděč, řídící a monitorovací technika, kabelové propojení a konstrukce, která je většinou umístěna na střeše domu.

Výkon elektrárny

Jmenovitý výkon fotovoltaických panelů a elektráren se udává v jednotkách Wp „wattpeak“ (kWp, MWp…) – watt špičkového výkonu a pohybuje se kolem 450 Wp. Každých 1 000 Wp vyrobí cca 1 MWp elektřiny za rok.

U rodinných domů jsou řešeny elektrárny do 10 kWp, protože pro ně není nutné mít licenci energetického regulačního úřadu.